9.2 Kleurgebruik in het interieur in het stalgedeelte in de 17de eeuw

Uit Agriwiki
Alleen de vrouw brengt wat kleur in dit 17de eeuwse stalinterieur. (Stalinterieur van Albert Cuyp 1620-1691). Bron: Dordrechts Museum

Dit artikel gaat over de ontwikkeling van het kleurgebruik in het interieur in de stalgedeeltes van boerderijen in het Groene Hart in de 17de eeuw.

De 17de eeuwse stallen hadden een houten constructie met houten of lemen wanden en meestal een lemen vloer. Aangezien wanden in het voorhuis en in het exterieur soms werden gewit is het aannemelijk om te veronderstellen dat dit ook in het stalgedeelte gedaan werd, maar zeker is dit niet. Het is zelfs waarschijnlijk dat men pas veel later hiervan de hygiënische noodzaak is gaan inzien. Stallen slijten hard, dus 17de eeuwse onderdelen zijn zeldzaam. Veel houtwerk in het stalgedeelte is ook nu nog onbeschilderd. Bij bouwhistorisch onderzoek is zelfs een 17de eeuws grenen bolvenster aangetroffen waarvan de binnenzijde, evenals de binnenzijde van de luiken, hooguit één keer meegenomen is met de witkwast, maar verder nooit een kwast heeft gezien. Er valt te constateren dat het hout in de 17de eeuwse stallen vrijwel altijd onbehandeld bleef.

Verder lezen

Bron

Deze tekst is gebaseerd op:

  • Ineke de Visser, Kleur op boerderijen. In het groene hart van Holland (Hardinxveld-Giessendam 2006)

Deze publicatie is tot stand gekomen door eigen onderzoek en o.a. de volgende bronnen:

  • L. Boot e.a., Van Hoogmade naar Arnhem, Lotgevallen van de boerderij Boskade 11 in de Bospolder bij Hoogmade 1600-2004 (Arnhem, 2004).
  • W. F. Denslagen en A. de Vries, Kleur op historische gebouwen: de uitwendige afwerking met pleister en verf tussen 1200 en 1940 (’s-Gravenhage, 1984).
  • M. de Keijzer en P. Keune, Pigmenten en bindmiddelen (Amsterdam, 2001).
  • L. Simis, bewerkt door H. Janse, en J. Berghuis jr., Schilder- en Verfkunst (’s-Gravenhage, z.j.).
  • W. van Wijk, Dordtse Kleuren (Breda, 2002)
  • H. J. Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam (Amsterdam, 1973-1992 p. 94-108)