13.0 Kleurnummers

Uit Agriwiki

Om kleuren te kunnen vergelijken en produceren worden kleuren vastgelegd in kleursystemen. De meeste kleursystemen leggen drie eigenschappen van kleur vast:

  • de kleurtoon, dat is een code voor de eigenlijke kleurnuance
  • de helderheid, dat geeft aan hoe licht of donker een kleur is
  • de verzadiging, dat is de intensiteit, de sterkte, mate waarin een zuivere kleur aanwezig is.

Zuivere kleuren zonder vermenging met grijs zijn sterk verzadigd. Door vermenging met wit of zwart ontstaan minder verzadigde, val en grijzige kleuren. Rood is sterk verzadigd; roze, gemengd uit rood en wit, heeft een geringe verzadiging. Er bestaan verscheidene kleursystemen, sommige systemen zijn gekoppeld aan een grote verfleverancier. In Nederland worden vooral het ACC-systeem, het NCS en het RAL systeem gebruikt.

ACC

Het ACC-systeem staat voor Acoat Colour Codification. Het rangschikt kleuren naar kleurtoon, verzadiging en helderheid. De kleurtoon wordt aangegeven met behulp van een letter en een cijfer. Daarna de verzadiging op een schaal van 00 tot 99. De helderheid wordt ook aangegeven met cijfers van 00 (zwart) tot 99 (wit). Als voorbeeld: E4.40.70. E4 is roodachtig geel (kleurtoon). De verzadiging is 40% van de kleur E4. De rest is zwart, wit of grijs; de helderheid is 70%.

NCS

Het NCS staat voor Natural Color System. Dit systeem is gerelateerd aan de manier waarop de mens kleur ziet. De basiskleuren waaruit het systeem opgebouwd zijn, zijn wit (W), zwart (S), geel (Y), rood (R), blauw (B) en groen (G). Deze kleuren zijn geplaatst in een kleurencirkel en de ruimte tussen twee kleuren is verdeeld in 100 stappen. Het eerste tweetal cijfers geeft de vergrijzing in percentages op een schaal van 0% (wit) tot 100% (zwart). Het tweede tweetal getallen geeft de verzadiging in procenten. De laatste 4 karakters geven de kleurtoon aan. Als voorbeeld nemen we een lichte standgroen: S 7020 G30Y. De kleurtoon is te vinden in het gebied tussen groen en geel, op 30 stappen vanaf zuiver groen. De helderheid volgt uit 70% zwart. De verzadiging is 20%. Het percentage wit zit niet in de code, maar volgt uit de andere percentages: bij 70% zwart en 20% basiskleur is er 10% wit.

RAL

In de bouw en in de industrie wordt veel gewerkt met het van oorsprong Duitse RAL systeem. RAL staat voor Reichs Ausschuss für Lieferbedingungen. Het RAL systeem bestaat uit 6 basisverfkleuren die door onderlinge menging worden uitgebreid. Door toevoeging van wit en zwart ontstaan circa 180 RAL kleuren. De eerste twee cijfers zijn altijd een tiental en dit tiental geeft aan in welke groep deze kleur thuishoort: 10XX zijn de gelen, 60XX zijn de groenen et cetera. Het RAL systeem is ontwikkeld om de meest gebruikte kleuren in een systeem te vatten. Dit RAL systeem wijkt daarin af van de andere systemen die zijn ontwikkeld om elke zichtbare kleur te kunnen vastleggen.

Verder lezen

Bron

Deze tekst is gebaseerd op:

  • Ineke de Visser, Kleur op boerderijen. In het groene hart van Holland (Hardinxveld-Giessendam 2006)

Deze publicatie is tot stand gekomen door eigen onderzoek en o.a. de volgende bronnen:

  • J. H. P. Heesters, Handboek Restauratieschilderen (Leeuwarden 1999)
  • Verfwaaier Sigma
  • Verfwaaier Sikkens