Gebintstijl

Uit Agriwiki
Een houten gebintstijl op een gemetelde poer in een oude boerderij in Stolwijk. Bron: Fotoarchief Bureau Helsdingen, Vianen.

Een gebintstijl is een onderdeel van een gebint. Gebinten ondersteunen de dakconstructie en dragen de krachten af op de onderliggende grond. De verticale kolommen van een gebint zijn de gebintstijlen. Deze stijlen worden door een balk - de gebintbalk of bint gevormd als gebint. Als deze tevens in de wand van het gebouw staat, kan hij nader gepreciseerd worden als gebintwandstijl; indien hij tegen of in een bakstenen muur staat dan als gebintmuurstijl.

Plaatselijke termen

  • Zoel (Gr.)
  • Stender (Gr.)
  • Byntstile (Fr.)
  • Stiel (Gr., West-Twente, Achterhoek, Wieringen)
  • Post (Oost-Twente)
  • (Gebint)post (Twente)
  • (Gebint)stiel, gebontstiel, (gebint)paol, gebontpaol (Achterhoek)
  • Moerstijl (Z.)
  • Stjiel (L.)

Verder lezen

Bron

  • G. Berends, Historische houtconstructies in Nederland, Arnhem 1999