2.2 Nokspanten

Uit Agriwiki
Overzicht van nokspanten en varianten daarvan.

Nokspanten worden gekenmerkt door twee (meestal rechte) benen die tot in of vlakbij de nok doorlopen. Die benen noemen we spantbeen in plaats van het consequentere nokspantbeen. De benen zijn bijna altijd recht; soms is het ondereinde echter gekromd. Meestal maken ook een of twee horizontale balken deel uit van deze spanten, of soms zelfs drie. Een spanttussenbalk is een horizontale balk die in de benen is gepend of erop is gelipt, terwijl een spantbalk daar overheen is gekeept. Op de overstekende einden rusten dan de spantplaten of ronde of gekantrechte gordingen. In plaats van een spantbalk kunnen ook twee evenwijdige platen of dikke planken voorkomen, die aan weerszijden tegen de spantbenen zijn bevestigd. Andere onderdelen, die aan nokspanten kunnen voorkomen, zijn spantbalkschoren (korbeels, tussen been en horizontale balk), spantbeenschoren of een stijl midden onder de (onderste) horizontale balk (spanttussenstijl). Nokspanten kunnen worden onderverdeeld in driehoekspanten, schaarspanten en nokstijlspanten. Vaak zijn zij onderdeel van een stapelspant.

Verder lezen

Bron

  • G. Berends, Historische houtconstructies in Nederland, Arnhem 1999