Subsidiabele kosten

Uit Agriwiki

Subsidiabele kosten zijn kosten waarvoor subsidie aangevraagd kan worden voor het herstellen of onderhouden van een beschermd monument.

Op welke kosten kan subsidie gegeven worden?

Subsidiabele kosten kunnen betrekking hebben op : § Herstel- en conserveringswerkzaamheden; § voorzieningen die nodig zijn voor inspectie (klimhaken, ladderhaken); § verplichte installaties ter voorkoming van brand en blikseminslag; § schilderwerk van te restaureren gesubsidieerde onderdelen; § kosten van bouwhistorisch onderzoek; § legeskosten, casco all-riskverzekering, directiekosten. De laatste drie posten zijn naar evenredigheid van de wel/niet subsidiabele kosten. De gemeente stelt de hoogte van de subsidiabele kosten vast als het gaat over gemeentelijke monumenten. Wanneer de kosten betrekking hebben op Rijksmonumenten wordt de hoogte ervan vastgesteld door het Rijk.

Bron

De tekst is gebaseerd op:

  • P. den Hertog, Van Oud naar Behoud (2005)
  • Bureau Helsdingen

Links

Verder lezen