Rijksmonument

Uit Agriwiki
Het huidige monumentenbord (sinds 2014)

Historische gebouw, archeologische vindplaats of door mensen aangelegde groene structuur met een beschermde status. Rijksmonumenten worden vanwege hun cultuurhistorische waarde beschermd door de rijksoverheid. Naast rijksmonumenten bestaan er ook provinciale en gemeentelijke monumenten.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland worden rijksmonumenten aangewezen en bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Ook is het bevoegd gezag, in veel gevallen de gemeente, verplicht om bij ingrijpende wijzigingen aan een rijksmonument advies te vragen aan de RCE. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om herbestemming, sloop, reconstructie of een grote restauratie.

Rijks-monumentale boerderijen[bewerken | brontekst bewerken]

In Nederland bevonden zich in 2023 bijna 7.500 rijks-monumentale boerderijen en/of schuren. Anders dan bij boerderijen met een gemeentelijke monumentenstatus die van lokaal of regionaal belang zijn, zijn rijksmonumenten vaak van nationaal of internationaal belang.