Provinciaal monumentenbeleid

Uit Agriwiki

Provinciaal monumentenbeleid[bewerken | brontekst bewerken]

Provincies kunnen hun monumentenbeleid vorm geven door het opstellen van een provinciale monumentenverordening en het aanwijzen van provinciale monumenten. De provincie kan eveneens het monumentenbeleid stimuleren door:

  • het ondersteunen van de provinciale Monumentenwacht;
  • het ondersteunen van het particulier initiatief op het gebied van monumentenzorg en archeologie;
  • het instellen van een erfgoedcommissie, die adviseert aan het Rijk op het terrein van monumentenzorg en monumentenbeleid.

Uitvoering van het Rijksbeleid[bewerken | brontekst bewerken]

De provincie heeft enkele taken voor wat betreft de uitvoering van het rijksbeleid. Het gaat hier om de wettelijke taken die elke provincie moet uitvoeren, en die voor elke provincie gelijk zijn.

  • § het adviseren over de aanwijzing van beschermde monumenten die buiten de bebouwde kom zijn gelegen;
  • § het adviseren over wijzigen of slopen van monumenten buiten de bebouwde kom;
  • § het adviseren over het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • § het voorstellen van de verdeling van de rijksgelden voor restauratie voor niet-budgethoudende gemeenten. Gedeputeerde staten stellen hiervoor jaarlijks een provinciaal restauratie-uitvoeringsprogramma (prup) op.

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

De tekst is gebaseerd op:

  • P. den Hertog, Van Oud naar Behoud (2005)
  • Bureau Helsdingen

Links[bewerken | brontekst bewerken]