Postzegelplan

Uit Agriwiki

Een postzegelplan is een variant van het bestemmingsplan om een kleinschalige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken.

Kleinschaligheid[bewerken | brontekst bewerken]

Een postzegelplan is een type bestemmingsplan. Het beschrijft een ruimtelijke indeling van een zeer klein gebied of terrein. Het plan is te gebruiken om het bestaande bestemmingsplan te veranderen, maar kent (vrijwel) geen verschillende elementen met onderlinge samenhang: het gaat om één, hooguit enkele percelen. Andere namen voor het postzegelplan zijn een partiële herziening, een detailplan of een gedeeltelijke herziening. Een postzegelplan is alleen bedoeld om:

  • de bestemming van één of enkele percelen te wijzigen
  • om concrete bouwplannen mogelijk te maken
  • of om ongewenste ontwikkelingen ter plaatse te kunnen tegengaan

Een postzegelplan bestaat uit een digitale plankaart met informatie over de bestemmingen en een bijbehorende legenda. (Postzegelplan.nu hanteert hiervoor de standaarden!) Verder is het plan voorzien van regels voor bebouwing en gebruik én een onderbouwende toelichting.

Voorbeeld[bewerken | brontekst bewerken]

In het bestemmings- of structuurplan kan bepaald zijn dat op de locatie die wordt ontwikkeld, bijvoorbeeld geen woning mag worden gebouwd. Dit zegt echter nog niet alles. De provincie en gemeente zijn vaak bereid om hierover een gesprek aan te gaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Jij kan dan uitleggen wat voor de achterliggende reden ervoor is en wat de voordelen daarvan zijn. Een gemeente kan dan bereid zijn om concessies te doen. Hiervoor moet dan wel het bestemmingsplan gewijzigd worden. Dit gaat niet zomaar. Er wordt dan een postzegelplan voor de betreffende locatie opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de risicocontouren die er bestaan. Dit houdt in dat de woning op een bepaalde afstand van bijvoorbeeld een stal moet staan. Dit kan worden aangepast door de gemeente.

Procedure[bewerken | brontekst bewerken]

Bij het postzegelplan geldt dezelfde procedure als bij een bestemmingsplan. Eerst wordt er een ontwerp voor het plan opgesteld. Vervolgens zijn er de inspraakronden, voor iedereen uit de omgeving of andere belangstellenden. Zodra deze inspraak behandeld is, moet het plan nog goedgekeurd worden door de Gedeputeerde Staten.


Bron[bewerken | brontekst bewerken]

De tekst is gebaseerd op:

  • www.postzegelplan.nl
  • www.mkbservicedesk.nl

Links[bewerken | brontekst bewerken]

Verder lezen[bewerken | brontekst bewerken]