Monumentenregister

Uit Agriwiki

Het Monumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis.

Monumentgegevens[bewerken | brontekst bewerken]

Deze opgeslagen gegevens in het monumentenregister omvatten het monumentnummer, de beschermingsstatus, de omschrijving, de plaatselijke aanduiding (adres), de kadastrale aanduiding (perceel), de inschrijvingsgegevens en indien van toepassing het complexnummer.

Monumentale complexen[bewerken | brontekst bewerken]

Omdat de laatste jaren belang wordt gehecht aan monumenten in hun onderlinge samenhang, worden vaak monumentale complexen aangewezen. Dat betekent dat er een complex is, met een monumentnummer en een beschrijving. Het complex omvat een aantal individuele monumenten, ook elk met een eigen beschrijving en een complexnummer.

Een voorbeeld: Het complex bestaat uit twee elementen: een boerderij en een boenstoep. Dan zijn er drie monumentennummers: voor het complex, voor de boerderij en voor de boenstoep. Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status. Dat betekent dat in de wet- en regelgeving, b.v. bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning het pand wordt beoordeeld als een monument. Voorwaarde voor het toekennen van subsidie of een lening is dat het monument is ingeschreven in dit register. Het rijksmonumentenregister is online raadpleegbaar.

De redengevende omschrijvingen zoals die zijn opgenomen in het register zijn doorgaans erg beperkt en geven weinig inhoudelijke informatie per monument.

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

De tekst is gebaseerd op:

Links[bewerken | brontekst bewerken]

Online monumentenregister:

Verder lezen[bewerken | brontekst bewerken]