Engelenraam

Uit Agriwiki
Engelenvenster in Vinkeveen

Een Engelenraam is een venster dat bestaat uit drie of meer ramen waarbij het middelste gedeelte hoger en breder is dan de zijramen. De ramen kunnen gescheiden zijn door metselwerk.

De bovenkant (bovenregel) van het middengedeelte heeft een ezelsrugboog, een driepasboog, een boog, een driehoek of is accoladevormig.

De bovenregels van de zijramen zijn gelijkvormig en hebben een (spits)boog, zijn driehoekig, gebogen of accoladevormig.

Verspreidingsgebied: Engelenramen komen vooral voor in de Zuid-Hollandse Waarden (Lopiker- en Krimpenerwaard) en de Utrechtse Waarden (tot aan Vinkeveen). Buiten dit gebied komen ze op enkele plaatsen tegen zoals in Sloten bij Amsterdam, Noordwijkerhout en Oudenhoorn (Voorne-Putten).

Albert de Haan is op dit moment bezig met een onderzoek om alle Engelenramen in kaart te brengen. Van elk object worden foto’s gemaakt en met de bewoners gesproken. De bedoeling is dat er een boek komt waarin alle Engelenramen staan vermeld. Ook een speciale website behoort tot de mogelijkheden, indien financiering gevonden kan worden. Heeft u waardevolle informatie of weet u boerderijen met Engelenramen neem dan contact op met albertdehaan@kpnmail.nl of bel 06-486 08 486