Dekbalkgebinten

Uit Agriwiki
Het dekbalkgebint
Schema gebinten
Gebintstijlen van dekbalk-, kopbalk- en ankerbalkgebinten

Een dekbalkgebint is een gebint waarvan de gebintbalken aan de toppen van de stijlen zijn verbonden. In de gebintbalk zijn in de balkeinden een of twee pengaten gemaakt en aan de boveneinden van de gebintstijlen evenveel pennen, zodat de balk op de stijlen gepend kan worden. We noemen in dit geval de gebintbalk een dekbalk, omdat hij de toppen van de gebintstijlen afdekt. Het gebint noemen we zodoende een dekbalkgebint. Er is nog een ander type gebint waarbij de gebintbalken aan de toppen van de stijlen zijn verbonden (het kopbalkgebint), maar een dekbalkgebint komt het meeste voor.

Het kopbalkgebint neemt constructief gezien een tussenpositie in tussen het dekbalkgebint en het ankerbalkgebint. Met het laatste heeft het de ‘verankering’ van de balk aan de stijl gemeen. Soms kan men zelfs een ankerbalk aantreffen op de plaats van een kopbalk. Gebinten met kopbalk komen voor in gebieden (Twente, Achterhoek, midden- en Zuid-Limburg en een enkele maal in Noord-Brabant), waar het ankerbalkgebint inheems is. Kopbalkgebint en dekbalkgebint hebben gemeen, dat de balk van boven af op de stijl is aangebracht. Er bestaan varianten van dek- en kopbalkgebinten die veel verwantschap hebben; waar de grens tussen deze twee is te leggen, wordt in de figuur hiernaast (Gebintstijlen van dekbalk-, kopbalk- en ankerbalkgebinten) aanschouwelijk weergegeven. Bovendien steekt bij een kopbalkgebint de gebintbalk steeds buiten de stijl uit, wat bij een dekbalkgebint niet altijd het geval is.

Verder lezen

Bron

  • G. Berends, Historische houtconstructies in Nederland, Arnhem 1999