Ankerbalkgebinten

Uit Agriwiki
Het ankerbalkgebint
Schema gebinten
Gebintstijlen van dekbalk-, kopbalk- en ankerbalkgebinten
Exterieur ankerbalkgebint Hengelo

Een ankerbalkgebint is een gebint waarbij de einden van de gebintbalk van lange pennen zijn voorzien, die door de gebintstijlen heen gestoken (=doorgepend) worden. In elke pen zijn één of twee gaten gemaakt, grotendeels in het uitstekende gedeelte ervan. Hierdoor worden wiggen geslagen, waardoor de gebintbalk stevig aan de gebintstijlen verankerd wordt (toognagels door de pen-en-gatverbinding zelf plegen echter niet te ontbreken). De gebintbalk wordt hier dan ook een ankerbalk genoemd en het gebint een ankerbalkgebint. Steken de pennen maar weinig buiten de gebintstijlen uit en ontbreken de wiggen, dan kan niet van aan ankerbalkgebint gesproken worden, maar betreft het een tussenbalkgebint.

Naast de bovengenoemde verbinding ontleent het ankerbalkgebint zijn stabiliteit aan de diagonaal aangebrachte korbelen die met een pen-en-gatverbinding in de gebintbalk en de stijlen zitten. Daarnaast zijn er door de pen- en gatverbindingen ronde gaten geboord waardoor toognagels zijn geslagen waardoor de verbindingen niet zomaar uit elkaar kunnen schanieren. De ankerbalkgebinten zijn in de langsrichting onderling verbonden met de gebint- of bovenplaten. Ten behoeve van de stabiliteit in de lengterichting worden er tussen de gebintplaten en de stijlen windschoren aangebracht.

Verspreiding

Het ankerbalkgebint is kenmerkend voor de hallehuisgroep in vrijwel het gehele land, met uitzondering van grote delen van Friesland, Groningen, Noord-Holland en Zeeland.

Gebreken

Een veel voorkomende schade aan gebinten is het inrotten van de onderzijde van de gebintstijl. Ook kan de onderzijde door het afknagen van het vee erg dun geworden zijn. Dit kan verholpen worden door het aanscherven of inkorten van gebintstijlen.

Verder lezen

Bron

  • G. Berends, Historische houtconstructies in Nederland, Arnhem 1999
  • P.A.M. van Wijk, Boerderijen Bekijken; Historisch boerderijonderzoek in Nederland (Arnhem / Amersfoort 1985), p.68.