Aanwijzing tot monument

Uit Agriwiki

Rijksmonumenten worden aangewezen door de staatssecretaris van OC&W. De aanwijzing wordt afgewikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op het moment bestaat er een 'monumentenstop'. Dat wil zeggen dat voor objecten van vóór 1940 geen aanvraag meer ingediend kan worden voor het toekennen van de monumentenstatus. Het is wel mogelijk een suggestie te doen. Het verschil is dat de procedure voor aanwijzing niet meer vanzelfsprekend gestart wordt.

Procedure[bewerken | brontekst bewerken]

Een suggestie maakt een kans indien:

 • het monument past in een aanwijzingsprogramma zoals vastgesteld in de Beleidsregel 2009 (de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de herstructureringswijken);

of

 • het monument vanwege zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kan worden aangemerkt als een nationaal of internationaal erkend monument van de Nederlandse architectuur, stedenbouw, landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst én vanwege zijn hoge zeldzaamheid een onmiskenbare aanvulling vormt op de lijst van beschermde monumenten.

Bij de aanwijzing van een monument wordt rekening gehouden met de mate waarin het monument een positief behoudsperspectief heeft, zowel technisch als functioneel, als wel met de mate waarin het monument een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving. Suggesties kunnen schriftelijk of online gedaan worden. Voor een snelle afhandeling is het van belang dat u zoveel mogelijk gegevens meestuurt. Denk tenminste aan:

 • Naam en functie
 • Adres: straat, huisnummer, postcode, plaats
 • Gemeente
 • Bouwdatum
 • Korte beschrijving van interieur en exterieur
 • Foto’ s van interieur en exterieur
 • De reden van de aanvraag.

Denk indien mogelijk ook aan kadastrale gegevens, liefst met kadastrale kaart, en gegevens van de eigenaar en achtergrondgegevens zoals het resultaat van een bouwhistorisch onderzoek. Een suggestie wordt op een van de volgende wijzen behandeld:

 • De beoordeling op basis van het ingediende materiaal maakt duidelijk dat de suggestie geen kans maakt op basis van de bovengenoemde criteria.
 • Er is nader onderzoek nodig om te kunnen beoordelen of het object in procedure gebracht kan worden op basis van de bovengenoemde criteria.
 • Het object wordt zo spoedig mogelijk in procedure gebracht vanwege de hoge urgentie (bijvoorbeeld sloopplannen). Het object moet voldoen aan een van de bovengenoemde criteria.

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

De tekst is gebaseerd op:

Links[bewerken | brontekst bewerken]

Verder lezen[bewerken | brontekst bewerken]