Jukspanten met kreupele stijlen of extra benen

Uit AgriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Kreupele stijlen kunnen voorkomen op zolders met borstweringen; het zijn enigszins schuin staande stijlen vanaf de zoldervloer tot tegen de benen van de spanten. Die benen staan dan op de muurplaten of op blokkeels, die de muurplaten met de kreupele stijlen verbinden. Dergelijke kreupele stijlen komen voor zover bekend slechts bij één van de verschillende typen jukspanten voor, namelijk bij de dekbalkjukken met rechte benen. Ook verticale stijltjes onder tegen de benen worden tot de kreupele stijlen gerekend. Een andere variant is die, waarbij de jukspanten van extra benen zijn voorzien. De buitenste benen, de jukbuitenbenen die als de primaire te beschouwen zijn, missen dan korbeels; de jukbinnenbenen, de extra benen, zijn wel van korbeels voorzien. Deze extra benen, die zowel recht als krom kunnen zijn, zijn steeds gepend in een jukbalk; zij komen voor bij dekbalkjukken met rechte (of ook wel met kromme) benen en bij etagejukspanten. Soms staan de dubbele benen beide op een zolderbalk of een slof, in andere gevallen – namelijk op zolders met borstweringen – staan de buitenste benen op de muurplaten of op blokkeels die de muurplaten met de binnenste benen (die op een zolderbalk staan) verbinden. Jukspanten met extra benen komen namelijk in midden- en Zuid-Limburg voor.

Verder lezen

Bron

  • G. Berends, Historische houtconstructies in Nederland, Arnhem 1999