Houtconstructie

Uit AgriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Wie het bedrijfsgedeelte van een oude boerderij betreedt, bemerkt al gauw een woud aan zware houten stijlen verbonden door dwarsbalken. Deze vormen de draagconstructie voor het grote dak dat zijn aanzet vindt op de meestal lage, bakstenen zijmuren. Boerderijen zijn vaak driebeukig zodat de stijlen vrij in de ruimte staan. Die houten draagconstructies vormen een gecompliceerde ruimtelijke structuur. Zij zijn steeds samengesteld uit twee of meer evenwijdig aan elkaar geplaatste constructies in het platte vlak: de gebinten die op poeren of lage funderingsmuurtjes staan. Op een hoger niveau staan de kapgebinten of kapspantgebinten die het dak dragen. Gebinten en kapspanten worden gekoppeld door horizontale balken met schorende verstijvingen.

Houtverbindingen

Voor het samenvoegen van de losse elementen tot houtconstructies zijn houtverbindingen vereist. Daarvoor zijn bewerkingen aan die elementen nodig zoals bij de pen-en-gatconstructie. Verbindingen kunnen ook gemaakt worden met losse hulpmiddelen zoals nagels, deuvels en wiggen.

Bron

  • G. Berends, Historische houtconstructies in Nederland (Arnhem 1999)

Links