Gevel

Uit AgriWiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Oorspronkelijk driehoekige top van een muur of houten wand, die voor het dak is geplaatst. Onder voorgevel verstaan we tegenwoordig de gehele voormuur van een pand. Naast de voorgevel bestaan er de zij-, achter- en brandgevel.

Architectuur

De esthetische werking van de (voor)gevel berust grotendeels op de verhouding en verdeling van gesloten en open partijen (dammen, vensters) en op de gehele verhouding: horizontaal door lijsten, friezen, enz en verticaal door zuilen, pilasters, risalieten. Men onderscheidt:

  • gevels waarvan de gevellijn globaal het achterliggende dakvlak volgt (topgevels), en;
  • gevels die min of meer horizontaal zijn afgedekt.

Bronnen

  • E.J. Haslinghuis - Janse, Bouwkundige Termen, Verklarend Woordenboek van de Westerse Architectuur- en Bouwhistorie (Nijmegen 2007)